BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uzyskanie kopii z części graficznej i opisowej z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2003-07-02 16:40 - Dodanie nowej wiadomości: Wydawanie kopii z części graficznej i opisowej z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaswiadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze podstawie

2007-11-12 14:10 - zmiana stanu prawnego

2015-01-08 10:13 - Aktualizacja podstaw prawnych

Przejdź do wiadomości