BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Działalność gospodarcza

2009-04-03 15:22 - Dodanie nowej wiadomości: WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZMIANA WPISU, ZAWIESZENIE, WYKREŚLENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

2014-05-09 12:57 - Edycja wiadomości Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zmiana we wpisie, zawieszenie lub wznowienie działalności gospodarczej bądź zawiadomienie o zaprzestaniu działalności.

2014-05-09 15:36 - Edycja wiadomości Działalność gospodarcza

2014-05-15 12:41 - Edycja wiadomości Działalność gospodarcza

2014-05-15 12:48 - Edycja wiadomości Działalność gospodarcza

2015-09-25 15:10 - Edycja wiadomości Działalność gospodarcza

2015-09-25 15:30 - Edycja wiadomości Działalność gospodarcza

2018-01-24 14:37 - Edycja wiadomości Działalność gospodarcza

Przejdź do wiadomości