BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXXIX/146/08 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 12 grudnia 2008 roku

2008-12-17 11:42 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXXIX/146/08 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski.

Przejdź do wiadomości