BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

2003-10-15 15:15 - Dodanie nowej wiadomości: Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

2006-10-06 09:08 - dodanie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

2007-11-12 15:09 - zmiana stanu prawnego

Przejdź do wiadomości