BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XVI/66/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 wrzesnia 2007 roku

2007-10-03 12:19 - Dodanie nowej wiadomości: Nr XVI/66/07 z dnia 28 wrzesnia 2007 r. w sprawie: zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywania uczniów w szkołach.

Przejdź do wiadomości