BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1 oraz zmiana SIWZ

2020-04-14 17:14 - Dodanie nowej wiadomości: Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1 - dot. przetargu na "Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie"

Przejdź do wiadomości