BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr V/14/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 31 stycznia 2007 roku

2007-02-05 12:17 - Dodanie nowej wiadomości: Nr V/14/07 z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie: określenia w drodze regulaminu wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski.

Przejdź do wiadomości