BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi gminnej w Porytem”- metodą zaprojektuj- wybuduj.

2016-12-15 15:24 - Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi gminnej w Porytem”- metodą zaprojektuj- wybuduj.

Przejdź do wiadomości