BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja dot. zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na budowę drogi gminnej w Porytem - metodą zaprojektuj-wybuduj

2016-12-06 12:27 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja dot. zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na budowę drogi gminnej w Porytem - metodą zaprojektuj-wybuduj

Przejdź do wiadomości