BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ZEZWOLENIE NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW

2003-07-11 09:16 - Dodanie nowej wiadomości: ZEZWOLENIE NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW

2004-07-22 15:04 - zmiana ustawy

2005-06-29 14:38 - zmiana opłaty skarbowej

2006-10-05 10:48 - Dodano wzór wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usuwanie drzew i krzewów

2007-11-12 15:03 - zmiana stanu prawnego

2013-09-26 14:12 - Aktualizacja treści wniosku

2015-09-08 15:33 - Aktualizacja

2015-09-28 15:34 - Aktualizacja

Przejdź do wiadomości