BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Wpis do rejestru wyborców

2003-10-07 14:36 - Dodanie nowej wiadomości: Wpis do rejestru wyborców

2003-10-07 14:37 - Dodanie nowej wiadomości: Wpis do rejestru wyborców

2014-05-08 12:48 - zmiana aktów prawnych oraz wzorów formularzy

2014-05-15 12:50 - Edycja wiadomości Wpis do rejestru wyborców

2018-01-24 13:21 - Edycja wiadomości Wpis do rejestru wyborców

2018-01-24 13:26 - Edycja wiadomości Wpis do rejestru wyborców

2018-01-24 13:27 - Edycja wiadomości Wpis do rejestru wyborców

2018-04-10 09:14 - Edycja wiadomości Wpis do rejestru wyborców

2019-09-04 11:48 - Edycja wiadomości Wpis do rejestru wyborców

Przejdź do wiadomości