BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zameldowanie (wymeldowanie) decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej.

2003-07-22 10:44 - Dodanie nowej wiadomości: WYMELDOWANIE DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ

2007-03-02 13:27 - zmiana w podstawie prawnej i opłatach skarbowych

2014-05-08 13:22 - zmiana aktów prawnych

2014-05-15 12:51 - Edycja wiadomości WYMELDOWANIE DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ

2015-09-25 14:47 - Edycja wiadomości WYMELDOWANIE DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ LUB UCHYLENIE CZYNNOŚCI ZAMELDOWANIA

2015-09-25 14:55 - Edycja wiadomości WYMELDOWANIE DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ LUB UCHYLENIE CZYNNOŚCI ZAMELDOWANIA

2015-09-25 15:32 - Edycja wiadomości WYMELDOWANIE DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ LUB UCHYLENIE CZYNNOŚCI ZAMELDOWANIA

2015-09-28 11:46 - Edycja wiadomości WYMELDOWANIE DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ LUB UCHYLENIE CZYNNOŚCI ZAMELDOWANIA

2018-01-24 12:53 - Edycja wiadomości Zameldowanie (wymeldowanie) decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej.

2019-01-18 14:30 - Edycja wiadomości Zameldowanie (wymeldowanie) decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej.

Przejdź do wiadomości