BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie Burmistrza Stawisk o wszczęciu postępowania administracyjnego (budowa stacji bazowej PLUS GSM nr BT 1 1950 w Stawiskach, ul. Cedrowska 13 na terenie działki nr 692.)

2010-03-11 08:43 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Burmistrza Stawisk o wszczęciu postępowania administracyjnego (budowie stacji bazowej PLUS GSM nr BT 1 1950 w Stawiskach, ul. Cedrowska 13 na terenie działki nr 692.)

Przejdź do wiadomości