BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXXIV/115/16 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 01 grudnia 2016 roku

2016-12-08 15:02 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXXIV/115/16 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Przejdź do wiadomości