BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 50.2016 Burmistrza Stawisk z dnia 31 sierpnia 2016 r.

2016-09-02 14:00 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 50.2016 Burmistrza Stawisk z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stawiski; o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej; o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.

Przejdź do wiadomości