BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXIV/87/16 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 marca 2016 roku

2016-04-06 09:21 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXIV/87/16 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski.

Przejdź do wiadomości