BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXXII/166/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 grudnia 2012 roku

2013-01-03 10:44 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXXII/166/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stawiski na 2013 rok.

Przejdź do wiadomości