BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2008-05-06 12:50 - Dodanie nowej wiadomości: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko urzędnicze ds. wydatków budżetowych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

2019-09-04 15:37 - Skasowanie wiadomości o tytule: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko urzędnicze ds. wydatków budżetowych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

Przejdź do wiadomości