BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Rejestr udzielonych i cofniętych zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

2023-04-17 15:47 - Dodanie nowej wiadomości: Rejestr udzielonych i cofniętych zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Przejdź do wiadomości