BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2010-12-29 14:24 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr V/11/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 17 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2011 – 2019

2011-01-19 07:43 - Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr V/11/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2011 – 2019

Przejdź do wiadomości