BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2010-11-12 16:11 - Dodanie nowej wiadomości: LXX/271/10 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Stawiski

2011-06-10 15:25 - Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr LXX/271/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Stawiski

Przejdź do wiadomości