BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2007-04-25 08:36 - Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób zgłoszonych przez Burmistrza Stawisk do składu Obwodowych Komisji ds. referendum w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa w gminie Stawiski

2007-05-07 08:15 - Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób zgłoszonych przez Burmistrza Stawisk do składu Obwodowych Komisji Wyborczych ds. referendum w gminie Stawiski

Przejdź do wiadomości