BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca

2014-05-09 11:54 - Dodanie nowej wiadomości: Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca

2014-05-15 12:50 - Edycja wiadomości Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca

2015-09-25 13:53 - Edycja wiadomości Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca

2018-01-24 10:02 - Edycja wiadomości Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca

2018-01-24 12:17 - Edycja wiadomości Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca

2018-01-24 12:20 - Edycja wiadomości Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca

2020-07-12 18:34 - Edycja wiadomości Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca

Przejdź do wiadomości