BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2012-05-09 15:40 - Dodanie nowej wiadomości: Wykaz firm posiadających zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiski

2013-02-12 15:06 - Aktualizacja

2013-09-27 09:23 - Aktualizacja

2014-02-17 14:55 - Dokonano aktualizacji

2014-08-19 15:19 - Dokonano aktualizacji

2015-05-05 12:13 - Dokonano aktualizacji

2016-05-10 15:30 - Dokonano aktualizacji

2016-08-24 15:38 - Edycja wiadomości Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Stawiski

2018-01-18 08:20 - Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej aktualny na dzień 18.01.2018r.

2018-01-18 10:45 - Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej aktualny na dzień 18.01.2018r.

2018-10-29 13:31 - Dokonano aktualizacji

2021-02-24 15:05 - Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Stawiski

Przejdź do wiadomości