BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stawiski na okres 3 lat

2024-06-27 09:46 - Dodanie nowej wiadomości: Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stawiski na okres 3 lat

Przejdź do wiadomości