BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2004-08-27 11:38 - Skasowanie wiadomości o tytule: 10/III/02 z dnia 14 grudnia 2002 r w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Przejdź do wiadomości