BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski - etap II"

2022-11-29 16:02 - Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski - etap II"

Przejdź do wiadomości