BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

II Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej"

2022-11-28 16:00 - Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej"

Przejdź do wiadomości