BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Remont pomieszczeń na potrzeby utworzenia świetlicy w Stawiskach"

2022-11-24 15:45 - Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Remont pomieszczeń na potrzeby utworzenia świetlicy w Stawiskach"

Przejdź do wiadomości