BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej"

2022-11-16 15:14 - Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej"

Przejdź do wiadomości