BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2022-10-11 09:39 - Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stawiski"

2022-10-11 11:46 - Skasowanie wiadomości o tytule: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stawiski"

Przejdź do wiadomości