BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Utwardzenie poboczy dróg i działek na terenie gminy"

2022-09-30 13:54 - Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Utwardzenie poboczy dróg i działek na terenie gminy"

Przejdź do wiadomości