BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Rozbudowa i przebudowa części ul. Wojciecha Kossaka w Stawiskach wraz z niezbędną infrastrukturą"

2022-09-23 16:05 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg na "Rozbudowę i przebudowę części ul. Wojciecha Kossaka w Stawiskach wraz z niezbędną infrastrukturą"

Przejdź do wiadomości