BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego

2022-04-27 14:40 - Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego

Przejdź do wiadomości