BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2007-12-07 15:58 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAłA RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH NR XIX/79/07 z dnia 2 grudnia 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2007-12-07 16:00 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAłA RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH NR XIX/79/07 z dnia 2 grudnia 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2007-12-13 22:11 - Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAłA RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH NR XIX/79/07 z dnia 2 grudnia 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Przejdź do wiadomości