BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2007-12-04 10:48 - Skasowanie wiadomości o tytule: XVIII/72/07 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Przejdź do wiadomości