BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Stawiski na okres 3 lat.

2021-06-15 11:41 - Dodanie nowej wiadomości: Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Stawiski na okres 3 lat.

Przejdź do wiadomości