BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg na: Usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Gminy Stawiski oraz jej jednostek organizacyjnych

2021-05-13 14:33 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg na: Usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Gminy Stawiski oraz jej jednostek organizacyjnych

Przejdź do wiadomości