BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2003-07-03 17:35 - Dodanie nowej wiadomości: Dodatki mieszkaniowe

2003-07-03 17:38 - Dodanie słów kluczowych do wiadomości.

2006-10-06 15:11 - Dodano załączniki: wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, deklaracja o wysokości dochodów.

2007-08-22 13:04 - Skasowanie wiadomości o tytule: Dodatki mieszkaniowe

Przejdź do wiadomości