BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Stawiskach"

2020-09-03 14:29 - Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Stawiskach"

Przejdź do wiadomości