BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

2020-04-14 17:02 - Dodanie nowej wiadomości: Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana ogłoszenia o zamówieniu - dot. przetargu na "Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie"

Przejdź do wiadomości