BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2007-07-25 10:39 - Dodanie nowej wiadomości: Nr XIII/51/07 z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie: akceptacji porozumienia międzygminnego z Miastem Łomża w sprawie stworzenia wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

2007-07-25 10:44 - Skasowanie wiadomości o tytule: Nr XIII/51/07 z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie: akceptacji porozumienia międzygminnego z Miastem Łomża w sprawie stworzenia wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Przejdź do wiadomości