BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2006-03-27 09:27 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie budżetu gminy za rok 2005.

2010-01-08 09:19 - Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie w sprawie budżetu gminy za rok 2005.

Przejdź do wiadomości