BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2007-04-26 09:31 - Skasowanie wiadomości o tytule: Nr VIII/30/07 z dnia z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Stawisk absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2006 rok

Przejdź do wiadomości