BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ OKREŚLONĄ PRAWEM POLSKIM DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ

2003-07-21 08:56 - Dodanie nowej wiadomości: Zaświadczenie stwierdzajace możliwość prawną określoną prawem polskim do zawarcia małżeństwa za granicą

2003-07-22 17:12 - Zmiana wielkości czcionki w tytule.

2003-07-22 17:15 - Wstawienie linii odstępu.

2007-02-28 10:38 - zmiana w opłatach

Przejdź do wiadomości