BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2007-03-09 11:44 - Dodanie nowej wiadomości: Nr VI/22/07 z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stawiski

2007-03-09 11:45 - Skasowanie wiadomości o tytule: Nr VI/22/07 z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stawiski

Przejdź do wiadomości