BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

2016-06-22 09:57 - Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Termomodernizacji budynków oświatowych na terenie gminy Stawiski”

Przejdź do wiadomości