BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2016-03-24 14:16 - Dodanie nowej wiadomości: Burmistrz Stawisk ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stawiskach

2019-09-04 15:34 - Skasowanie wiadomości o tytule: Burmistrz Stawisk ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stawiskach

Przejdź do wiadomości