BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2014-12-04 12:28 - Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 09 grudnia 2014 roku

2024-05-17 14:33 - Skasowanie wiadomości o tytule: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 03 grudnia 2014 r. w sprawie zwołania sesji w celu złożenia ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Stawisk

Przejdź do wiadomości