BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr LXIV/382/24 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 kwietnia 2024 roku

2024-04-29 13:10 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr LXIV/382/24 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 kwietnia 2024 roku w sprawie: aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski

Przejdź do wiadomości